Produkcja energii zależy od wielu czynników, takich jak wielkość i położenie systemu fotowoltaicznego, nasłonecznienie, temperatury itp. W ogólnym ujęciu, system fotowoltaiczny może wyprodukować wystarczającą ilość energii, aby zasilić większość gospodarstw domowych.