W Grupie Viola znajduje się prawie 200 stacjonarnych punktów w Polsce.