Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Poniższa informacja ma przybliżyć kwestię przetwarzania danych osobowych użytkowników (dalej jako: „Użytkownicy”) strony internetowej https://viola-oze.pl/ (zwanej dalej: „Stroną”) przez właściciela Strony.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest VIOLA OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Powstańców Warszawskich 57 (dalej: „ADO”).

W jaki sposób zbieramy dane osobowe?

Dane osobowe zbieramy podczas:

 1. korzystania ze Strony;

 2. korzystania z udostępnianych przez nas kanałów kontaktu.

Zbieramy dane osobowe zarówno osób fizycznych, jak i reprezentantów osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych. W ostatnim przypadku informacje o przedstawicielu (pracowniku) formalnie otrzymujemy od organizacji, którą reprezentujesz. Kategorie danych jakie przetwarzamy, zostały wskazane poniżej.

Korzystanie ze Strony

Strona korzysta z plików cookies, w związku z czym za każdym razem, kiedy wejdziesz na stronę, będziemy zbierać dane obejmujące Twój unikatowy identyfikator. Dopóki nie skorzystasz z jakiegokolwiek formularza zamieszczonego na Stronie, nie będziemy w stanie jednak ustalić Twojej tożsamości.

Szczegółową informację na temat stosowanych przez nas plików cookies znajdziesz w naszej Polityce cookies dostępnej Stronie. Używamy plików cookies w celu:

 1. dokonywania analiz związanych z ruchem użytkowników na stronie internetowej Strony;

 2. dostosowania treści prezentowanych na Stronie do Twoich preferencji;

 3. retargetowania naszych reklam, czyli prezentowania Ci treści nas dotyczących w sieciach reklamowych Naszych zaufanych partnerów, których lista dostępna jest Stronie.

Na potrzeby dokonywania analiz związanych z ruchem użytkowników korzystamy z narzędzia Google Analytics udostępnianego przez jednego z Naszych zaufanych partnerów, tj. Google Ilc. z siedzibą w USA (dalej: „Google”). Google nie będzie uzyskiwał dostępu do jakichkolwiek innych Twoich danych, które pozwalałyby mu na ustalenie Twojej tożsamości.

Jeśli chcesz zablokować pliki cookies, w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe instrukcje w tym zakresie znajdziesz w naszej Polityce cookies dostępnej na Stronie. Zablokowanie cookies spowodować może, że niektóre funkcje Strony nie będą działać poprawnie. Jeśli chcesz zablokować samo wykorzystywanie Twoich danych w ramach Google Analytics możesz skorzystać z narzędzia udostępnionego przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Możemy także zbierać dane nawigacyjne dotyczące Twojej osoby, tj. informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydowałeś/łaś się kliknąć, lub o innych czynnościach podejmowanych na Stronie (dane te nazywać będziemy dalej: „Danymi nawigacyjnymi”). Dane nawigacyjne zbierane będą w celu analizy Twojej aktywności, Twoich preferencji, jak również w celu utworzenia Twojego profilu, który pozwoli nam na optymalne spersonalizowanie treści prezentowanych na Stronie. Profil ten obejmował będzie także dane, które podasz nam przy rejestracji lub w toku korzystania z funkcjonalności Twojego konta.

Korzystanie z udostępnianych przez nas kanałów kontaktu, tj. poczty elektronicznej, b. telefoniczna obsługa Klienta oraz formularz kontaktowy

Dla Twojej wygody stworzyliśmy następujące kanały umożliwiające kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

 1. poczta elektroniczna (adres e-mail: kontakt@viola-oze.pl);

 2. telefoniczna obsługa Klienta;

 3. formularz kontaktowy.

Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzać będziemy twój adres e-mail, dane identyfikacyjne przypisane do Twojego konta pocztowego, jak również ewentualnie inne dane podane przez Ciebie w treści korespondencji w związku ze zgłoszeniem.

Jeśli skontaktujesz się z nami telefonicznie, przetwarzać będziemy twój numer telefonu, jak również ewentualnie inne dane podane przez Ciebie w trakcie rozmowy w związku ze zgłoszeniem.

Jeśli skontaktujesz się z nami przy wykorzystaniu zamieszczonego na Stronie formularza, przetwarzać będziemy podane przez Ciebie dane, w szczególności adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, jak również ewentualnie inne dane podane przez Ciebie na etapie wysyłania formularza lub późniejszej korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku:

 1. zgłoszenie mailowego – w zakresie obejmującym adres e-mail niezbędne dla dokonania zgłoszenia;

 2. zgłoszenie telefonicznego – w zakresie obejmującym numer telefonu niezbędne dla dokonania zgłoszenia;

 3. zgłoszenie poprzez formularz – w zakresie obejmującym adres e-mail oraz imię i nazwisko niezbędne dla dokonania zgłoszenia.

Jakie przepisy regulują kwestię przetwarzania danych osobowych?

Kwestia ochrony danych osobowych od dnia 25 maja 2018 r. regulowana jest przepisami tzw. RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Dane osobowe przetwarzać będziemy w celach i w oparciu o następujące podstawy:

Dane zbierane podczas korzystania ze Strony

Dane obejmujące Twój unikatowy identyfikator przetwarzać będziemy w celu:

 1. dokonywania analiz związanych z ruchem użytkowników na Stronie;

 2. personalizacji treści prezentowanych na Stronie.

Dane nawigacyjne przetwarzane będą w celu analizowania Twojej aktywności, Twoich preferencji, jak również w celu utworzenia Twojego profilu, który pozwoli nam na spersonalizowanie treści prezentowanych na Stronie.

Podstawą przetwarzania w tych przypadkach jest Nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na zapewnieniu możliwości optymalizacji i udoskonalania funkcjonalności Strony oraz zwiększania atrakcyjności naszej oferty, jak również na zapewnieniu możliwości dostosowania oferty zawartej na Stronie do preferencji Użytkowników.

Twój unikatowy identyfikator przetwarzać będziemy także w celu retargetowania reklam, o którym wspominaliśmy wcześniej. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja zgoda, którą wyraziłeś/łaś akceptując Politykę cookies przy pierwszym wejściu na Stronę oraz wchodząc na Stronę bez zmiany ustawień przeglądarki.

Dane zbierane podczas korzystania z udostępnionych przez nas kanałów kontaktu

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem udostępnionych przez nas kanałów kontaktu, Twoje dane przetwarzane będą przez nas w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Podstawą przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na zapewnieniu najwyższych standardów obsługi klientów oraz potencjalnych klientów, w tym umożliwieniu wskazanym osobom uzyskiwania informacji na temat naszej oferty oraz zasad funkcjonowania Strony.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Odbiorcami Twoich danych osobowych:

 1. zbieranych podczas korzystania przez Ciebie ze Strony są: podmiot dostarczający nam narzędzia do analizy aktywności użytkowników, Nasi zaufani partnerzy;

 2. podanych w związku z korzystaniem z udostępnionych kanałów kontaktu są: dostawcy systemów informatycznych, dostawca poczty elektronicznej.

Jak długo przechowywać będziemy Twoje dane?

Twoje dane przechowywać będziemy:

 1. dane zbierane podczas korzystania ze Strony – przez okres wskazany szczegółowe w Polityce cookies;

 2. dane podane w związku z korzystaniem z udostępniany przez nas kanałów kontaktu – przez okres 3 miesięcy.

Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, w dowolnym momencie możesz tę zgodę wycofać. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem. Odwołać zgodę możesz w każdym czasie kontaktując się z nami pod adresem rodo@viola.pl

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu, możesz wnieść też sprzeciw wobec przetwarzania danych (w tym wobec profilowania) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W dowolnym momencie możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane poza EOG?

W związku z korzystaniem przez nas z Google Analytics, poczty Gmail, współpracą z Naszymi zaufanymi partnerami, jak również korzystaniem z wirtualnych dysków Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Będziemy działać w ten sposób, aby podstawą transferu we wszystkich przypadkach była odpowiednia regulacja prawna, w szczególności decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r. o adekwatnym stopniu ochrony danych w relacji UE-USA, zapewnianej przez Transatlantyckie Ramy Ochrony Danych (Data Privacy Framework).

Jeśli chciałbyś uzyskać kopię danych, które podlegają przekazaniu, skontaktuj się z nami pod adresem rodo@viola.pl.

Na chwilę obecną nie planujemy przekazywać w innym zakresie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli coś się w tej kwestii miałoby się zmienić, aktualna informacja dostępna będzie na aktualnej Polityce prywatności.

Czy w toku przetwarzania dochodzić będzie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

W toku przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływać będą w stosunku do Ciebie skutki prawne lub w inny istotny sposób na Ciebie wpływały.

W przyszłości tworzyć będziemy jedynie profil osób korzystających ze Strony w celu personalizacji treści prezentowanych na Stronie (co opisaliśmy we wcześniejszych fragmentach tej informacji).

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

W każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: rodo@viola.pl.